THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Khi người mua đặt hàng trên Sanda.vn, thông tin đơn hàng sẽ được chuyển trực tiếp đến người bán. 

Sau đó, người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng với món hàng mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể thuê bên thứ 3 làm dịch vụ vận chuyển. 

Sanda.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua hoặc người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẩn xảy ra sau khi giao hàng.