THÔNG TIN THANH TOÁN

 

Sanda.Vn không tham gia vào quy trình thanh toán giữa Người mua và Người bán. Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

 

Cách 1: Thanh toán trực tiếp:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; 

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;

 

Cách 2: Thanh toán theo hình thức COD (Nhận hàng thanh toán)

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực thông tin đặt hàng

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin đặt hàng và thông tin vận chuyển với người mua

Bước 4: Người bán chuyển hàng qua đơn vị vận chuyển

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán cho bên giao hàng

 

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

 Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người mua chuyển khoản thanh toán cho người bán; 

Bước 5: Người bán chuyển hàng; 

Bước 6: Người mua nhận hàng.